Превод Xedra

Marmet Technique copyright 1978, revised 1979, 1981 and 1988. Chele Marmet and the Lactation Institute, 1616 Ventura Blvd., Suite 223, Encino, California 91436

Техниките на Мармет за изцеждане на ръка и подпомагане на рефлекса за потичане са се оказали удачни за стотици майки – по начин, по който нищо друго не е успявало да помогне. Дори опитни кърмачки, които са имали успех с изцеждането на ръка ще открият, че чрез този метод успяват да получат повече мляко. Майки, които преди това са успявали да изцедят съвсем малко мляко или буквално нищо, получават отличен резултат с тази техника.

ТЕХНИКАТА Е ВАЖНА

Когато гледате изцеждане на ръка е трудно да се види правилното движение за изцеждане. В този случай ръката е по-бърза от окото. В резултат на това много майки намират изцеждането на ръка за трудно – дори след като са гледали демонстрация или са чели кратко описание. Млякото може да се изцежда дори с използване на по-неефективни методи за ръчно изцеждане. Но ако те се използват често и редовно, може да доведат до увреждане тъканта на гърдата, наранени гърди и дори рани по кожата.

Техниката на Мармет за ръчно изцеждане е създадена от майка, която трябвало да изцежда млякото си за продължителен период от време по медицински причини. Тя установила, че рефлексът на потичане на млякото не действал толкова добре както когато бебето й сучело, затова създала метод за масаж и стимулация, за да подпомогне този рефлекс. Ключът към успеха на този метод е именно комбинацията от метода на изцеждане и тези масажи.

Тази техника е ефективна и не би трябвало да създава проблеми. Лесно се научава със следването на това ръководство стъпка по стъпка. Както и с всяко друго умение, важна е практиката.

ПРЕДИМСТВА: 

Изцеждането на ръка има множество предимства пред механичните методи за изцеждане на гърдите:

 • Някои механични помпи са неефективни или причиняват дискоморт
 • Много майки се чувстват по-комфортно при ръчното изцеждане, защото то е по-естествено
 • Контактът кожа върху кожа е по-стимулиращ отколкото усещането за пластмасов накрайник. Затова ръчното изцеждане обикновено улеснява повече рефлекса на потичане
 • Удобно е
 • Екологично е
 • Лесно преносимо е. Майката не може да забрави ръцете си.
 • Най-доброто от всичко – безплатно е!

Как гърдата прави мляко

breast structure
 • Клетки, произвеждащи мляко (Алвеоли)
 • Ареола (по-тъмната кожа около зърното)
 • Млечни резервоари (синуси)
 • Зърно
 • Каналчета 

Млякото се произвежда в специални клетки (алвеоли). Част от него непрекъснато се стича надолу по каналчетата и се събира в млечните резервоари. Когато произвеждащите мляко клетки се стимулират, те изстискват още мляко в системата от каналчета (това е рефлексът на потичане).

Изцеждане на млякото

 ИЗПРАЗВАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ РЕЗЕРВОАРИ

 1. Поставете палеца и първите два пръста на около 2-3 см разстояние от зърното.

Използвайте тези мерки за ръководство, а не непременно външния кръг на ареолата. Ареолата е с много различни размери при различните жени.

Поставете палеца отгоре, а пръстите отдолу – в позиция 12ч и 6ч, както е показано.

Избягвайте да обхващате гърдата. Пръстите НЕ трябва да са в позиция 12ч и 4ч.

finger position
 • Натиснете.
 • Търкаляйте.
 • Завършете движението. 

2. ПРИТИСНЕТЕ НАВЪТРЕ КЪМ ГРЪДНИЯ КОШ.

Избягвате да разтваряте пръстите настрани. 

При големи гърди първо повдигнете гърдата и после притиснете към гръдния кош. 

3. ТЪРКАЛЯЙТЕ ЕДНОВРЕМЕННО ПАЛЕЦА И ПРЪСТИТЕ НАПРЕД, ВСЕ ЕДНО ИСКАТЕ ДА НАПРАВИТЕ ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ТЯХ 

Това търкалящо движение на палеца и пръстите притиска и изпразва млечните резервоари, без да наранява чувствителната тъкан на гърдата.

Наблюдавайте движението на палеца и пръстите, показано в червено на илюстрациите. Стрелките показват посоката на натиска, който пръстите упражняват. Обърнете внимание, че пръстите под гърдата започват с натиск на средния пръст, двата пръста притискат при „Притиснете гърдата“ и натискът се измества върху показалеца при „Търкалянето на пръстите“.

push-roll

                Натиск                                     Търкаляне                                 Завършване

4. ПОВТАРЯЙТЕ РИТМИЧНО, ЗА ДА ИЗПРАЗНИТЕ РЕЗЕРВОАРИТЕ.

Позиция, натиск, търкаляне; позиция, натиск, търкаляне.

5. ЗАВЪРТЕТЕ ПАЛЕЦА И ПРЪСТИТЕ, ЗА ДА ИЗПРАЗНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ РЕЗЕРВОАРИ.

Използвайте и двете ръце за една гърда. Пръстите се преместват от позиция 12 и 6ч на 11 и 5ч, 2 и 8ч, 3 и 9ч. Тези илюстрации показват позициите на лявата и дясната ръка върху дясната гърда.

left-right

                               Дясна  ръка                                       Лява ръка

ИЗБЯГВАЙТЕ ТЕЗИ ДВИЖЕНИЯ

 • Избягвайте да стискате гърдата. Това може да доведе до нараняване.
 • Избягвайте да изтегляте напред зърното и гърдата. Това може да нарани тъканта.
 • Избягвайте да плъзгате пръстите си по кожата. Това може да доведе до рани.
dontsquize
dontpull
dontslide

 Не притискай  Не изтегляй  Не плъзгай 

Подпомагане рефлекса на потичане

Тези неща ще ви помогнат да се отпуснете и да стимулирате рефлекса на потичане. 

1. Масажирайте произвеждащите мляко клетки и каналчетата.

Започнете от горната част на гърдата. Притиснете здраво към гръдния кош. Правете кръговидни движения с пръстите върху дадената част от гърдата.

2. Поглаждайте частта от гърдата между горната й част и зърното с леки движения, подобни на гъделичкане

3. Разтърсвайте гърдите, като се навеждате напред, така че гравитацията да помогне на рефлекса на потичане.

massage-stroke-shake

             Масажиране                       Поглаждане                         Разтърсване

Начин на действие

Този начин на действие трябва да се следва от майки, които изцеждат вместо цяло хранене или от тези, за които е нужно да установят, увеличават или поддържат млякото си, когато бебето не може да суче.

 1. Изцеждайте всяка гърда, докато струята мляко намалее и започне само да капе.
 2. Направете стимулацията на рефлекса на потичане (масажиране, поглаждане, разтърсване) и на двете гърди. Може да се прави едновременно.
 3. Повторете целия процес с изцеждане на всяка гърда и подпомагане на рефлекса на потичане още веднъж или два пъти. Струята мляко обикновено намалява по-бързо при второто и третото изпразване на резервоарите. 

Времетраене 

Цялата процедура би трябвало да отнема приблизително 20-30 минути.

 1. Изцеждайте всяка гърда 5-7 минути.
 2. Масажирайте, поглаждайте, разтърсвайте.
 3.  Изцеждайте всяка гърда 3-5 мин.
 4. Масажирайте, поглаждайте, разтърсвайте.
 5. Изцеждайте всяка гърда 2-3 минути.

Забележка:

Ако количеството мляко е стабилно, използвайте инструкциите за време само като ориентир. Наблюдавайте силата на струята и сменяйте гърдите, когато струята намалее до капки.

 Ако млякото е малко или все още не е слязло, тогава следвайте буквално тези инструкции за времетраене на процедурата.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com