Колко време е нужно да се изчака, след като се употребявали алкохол, за да може безопасно да кърмите бебето? Тази таблица може да ви даде приблизителен ориентир за това според вашето тегло и броя питиета (изчислени като 28 мл 40 % алкохол или съответствието му в по-нискоалкохолните питиета).

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com